Χρόνια Εμπειρία

Απαντημένες Κλήσεις/Ημέρα

Λεπτά Ομιλίας/Ημέρα

Αναφορές προς Πελάτες/Ημέρα